Головна » Реєстрація ВПО у Центрі зайнятості

Що треба для реєстрації ВПО у Центрі зайнятості?

619 погляди

Отримали статус внутрішньо переміщеної особи і хочете стати на облік до центру зайнятості? Не можете самостійно розірвати трудовий договір з роботодавцем, що залишився на окупованій території? Хочете знайти роботу за новим місцем проживання? Тоді треба зібрати необхідний перелік документів і звернутися за отриманням цих послуг до Полтавського обласного центру зайнятості.

Для реєстрації в службі зайнятості внутрішньо переміщена особа, а також особа, яка перебуває на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії,  пред’являє такі документи: 

громадяни України – паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або єДокумент (на період воєнного стану);

іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, визнані в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, яким надано в Україні притулок чи тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію, – посвідку на постійне проживання або е-посвідку на постійне проживання, або посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист;

документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу), або електронне відображення інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків, у тому числі у формі електронного відображення інформації, що міститься в документах, оформлених із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – надається у разі відсутності в паспорті громадянина України інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

трудову книжку (за наявності) або цивільно-правовий договір, або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, або документ, що підтверджує припинення останнього виду зайнятості. Особа, яка втратила такі документи (за умови відсутності необхідних відомостей у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування), пред’являє дублікат трудової книжки чи довідку архівної установи про прийняття та звільнення з роботи;

документ про освіту або його дублікат (за наявності такого документа або дубліката), або єДокумент про освіту;

військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу (для осіб, які звільнилися із строкової військової служби), а під час воєнного стану та проведення мобілізації – військово-обліковий документ (військовий квиток, тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, посвідчення про приписку до призовної дільниці з відміткою про взяття на військовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки або з відміткою про виключення з військового обліку відповідно до статті 37 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”).

Під час воєнного стану у разі відсутності у внутрішньо переміщених осіб, а також осіб, які перебувають на територіях, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, документів, необхідних для реєстрації їх як безробітних, центр зайнятості отримує відомості про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) у:

  • Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
  • Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
  • реєстрі страхувальників та реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
  • єдиній інформаційній системі МВС;
  • Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб;
  • Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
  • податковій звітності за останній звітний період чи за IV квартал 2021 р. або річній звітності за 2021 рік.

Внутрішньо переміщені особи, а також особи, які під час воєнного стану перебувають на територіях, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, мають задеклароване/зареєстроване місце проживання або останнє місце роботи (останній вид зайнятості) на зазначених територіях, які не мали можливості припинити трудовий договір відповідно до пункту 1 частини першої статті 36, статей 3839 Кодексу законів про працю України, для реєстрації як безробітного подають до центру зайнятості заяву про припинення трудового договору на підставі пункту 1 частини першої статті 36 або статей 3839 Кодексу законів про працю України на ім’я роботодавця. Положення цього абзацу не поширюються на припинення трудових договорів із керівниками підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, а також особами, які обіймають виборні посади.

Зазначена заява подається особою під час безпосереднього відвідування центру зайнятості або в електронній формі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі – Портал Дія), мобільного додатка Порталу Дія за посиланням  https://diia.gov.ua/services/otrimannya-statusu-bezrobitnogo.

Форму заяви можна  скачати  на  сайті Державна служба  зайнятості у розділі «Реєстрація   безробітних»  https://www.dcz.gov.ua/storinka/reyestraciya-bezrobitnyh. Звертаємо увагу, що внутрішньо переміщені особи дану заяву подають до центру зайнятості за місцем проживання.

До отримання документів та відомостей про періоди трудової діяльності, заробітну плату (дохід), страховий стаж допомога по безробіттю таким особам призначається у мінімальному розмірі, встановленому законодавством на випадок безробіття. Після надходження необхідних відомостей з вищезазначених реєстрів розмір допомоги по безробіттю переглядається відповідно до законодавства.

Полтавська міська рада
36000, м. Полтава
вул. Соборності, 36
rada-poltava.gov.ua
ел. адреса: cancelar@rada-poltava.gov.ua
КО «Інститут розвитку міста»
Полтавської міської ради
36000, м. Полтава,
вул. Небесної Сотні, 1/23, ІІ поверх
ел. адреса: irm@rada-poltava.gov.ua

© 2023. Сайт розроблено в межах проєкту «Інтегрований міський розвиток в Україні ІІ», що виконується німецькою урядовою компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за фінансової підтримки Урядів Німеччини і Швейцарії. Всі права захищено. Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Полтавській міській раді і охороняються Законом України «Про авторські та суміжні права». При використанні матеріалів сайту посилання на сайт обов’язкове. Весь контент доступний за ліцензією Сreative Commons Attribution 4.0, якщо не зазначено інше